Gün: 7 Kasım 2022

Beden Eğitimi 1.Dönem 1. Uygulama Değerlendirme ÖlçeğiBeden Eğitimi 1.Dönem 1. Uygulama Değerlendirme Ölçeği

Beden Eğitimi 1.Dönem 1. Uygulama Değerlendirme Ölçeği. Beden eğitimi dersinden yazılı yapmayıp uygulama ile değerlendirme yapacak arkadaşlar için hazırlamış olduğum bir ölçke. Sayfayı yatay hazırladım, aralara tablo ekleyip dikey yönlendirme [...]