Öğrenci Başarısını İzleme ve Değerlendirme Süreçleri

Bir sınıftaki veya dersine girdiğiniz öğrencilerin başarısını izlemek ders düzeyi hakkında somut örneklerle değerlendirme yapmak istiyorsanız biraz zaman ayırarak bazı ölçme-değerlendirme uygulamalarında bulunmanız gerekmektedir. Eğer öğrencilerinizin durumunu daha objektif izleyerek dönütleri buna göre vermek istiyorsanız öğrencileriniz için aşağıdaki uygulamaları yapabilirsiniz.

1-Hazır bulunuşluk Sınavı

Öğrencilerinize eğitim öğretim yılı başında eski öğrenmelerini ne kadar hatırladıklarını göstermek ve durum hakkında kendiniz de bilgi sahibi olmak için hazır bulunuşluk sınavı uygulayabilirsiniz. Örneğin 5.sınıfa geçen öğrenciler için matematik dersinde 4’te gördükleri konulardan 20 soruluk bir sınav uygulayın. Sınavda özellikle 5.sınıfta yer alacak konu devamı nitelikteki sorulara da yer verin. Bu sayede sınıfın hangi konuda daha iyi olduğunu görürsünüz ve ders i,şlerken zayıf oldukları konuya daha fazla vakit ayırarak daha temelden konu anlatımı verebilirsiniz. Yaptığınız hazırbulunuşluk sınavında öğrencilerinizi iyi analiz ederek her öğrenci için durum ortaya konulmalı aynı zamanda konulardaki sınıf durumu da dikkate alınmalıdır. Bunun için sınav analiz programı kullanarak hem konuların ne kadar öğrenildiğinin analizini hem de öğrencilerin analizini yapabilirsiniz.

2-Ünite Değerlendirme Sınavları

Her ünite sonunda öğrencilerinize ünite değerlendirme sınavı yaparak hangi öğrencinin ünitedeki hangi konuyu ne kadar öğrendiğini gösterebilir bunu siz de görebilirsiniz. Eksikliği olan öğrencilere ek görevler vererek ünitedeki eksikliklerin giderilmesi sağlanabilir. Ünite değerlendirmede de yine sınav analiz programı kullanarak hem konuların ne kadar öğrenildiğinin analizini hem de öğrencilerin analizini yapabilirsiniz.

3- Yazılı Sınavlar

Yazılı sınavlar öğrencilerin karne notunu şekillendirdiği için öğrencilerin hazırlanarak girdikleri sınavlardır. Bu sınavlarda da konulara dikkat ederek sınav hazırlamanız hem analiz açısından hem de sonraki öğrenmeler açısından size yol gösterebilir.

Hazır bulunuşluk, ünite değerlendirme veya yazılı… Hangi değerlendirme olursa olsun konu bazında ve öğrenci bazında yapılacak değerlendirmeler hem öğretmene yol gösterir, hem elinizde öğrencinin gelişimi hakkında sizlere somut bilgiler verir, hem de öğrencilere verilen dönütler onları olacaklarından daha üst seviyelere taşır. Bu yüzden eğitimin daha nitelikli verilmesinde öğrenci başarısının takip edilmesi ve değerlendirilmesi önemli rol oynar.

Burada öğretmenlere önemli görevler düştüğü gibi öğretmenin iş yükünün hafifletilmesi için MEM’lere de görev düşmektedir. Öğrencilere uygulanacak hazır bulunuşluk sınavları, ünite değerlendirme veya kazanım değerlendirme sınavları konular seçilerek ve öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterecek şekilde profesyonelce hazırlanmalıdır. Bunu da ilçe MEM’lerde ölçme değerlendirme uzmanlarınca hazırlanması daha uygun olacağını düşünmekteyim.

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir