5. SINIF GEOMETRİK CİSİMLER

  • M.5.2.5.1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler.
  • M.5.2.5.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.
  • M.5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.