Yeni Ortaokul Matematik Müfredatı 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından daha önce de yayımlanacağı belirtilen yenilenmiş öğretim programı (müfredat) yayımlandı! Yazının devamında görebileceğiniz bağlantılar aracılığı ile yeni matematik müfredatına ulaşabilirsiniz.

Bağlantılar, Yusuf Tekin tarafından yapılacak tanıtımdan sonra eklenecektir.

Ortaokul Yeni Matematik Müfredatı

Dosya AdıMatematik Dersi Öğretim Programı (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Dosya BağlantısıTanıtımdan Sonra Eklenecektir

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Nedir?

Türk Eğitim Sistemi, bireylerin tüm yönleriyle gelişimini amaçlar ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını temel alır. Bu hedef ve yaklaşımla geliştirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile kavramsal beceriler, alan becerileri, sosyal-duygusal öğrenme
becerileri ile eğilimler, değerler ve okuryazarlıklar bir bütün olarak ele alınarak öğrencilerin çok yönlü gelişimini etkili bir şekilde desteklemek amaçlanmıştır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin;

 • matematik alan becerileri olan matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri
  ile çalışma ve veriye dayalı karar verme ile matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerilerini etkin bir şekilde
  işe koşabilmeleri,
 • kavramsal, sosyal-duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerini matematik alan becerileri ile bütüncül bir şekilde
  matematik öğrenmenin hem sürecine hem de sonuçlarına yansıtabilmeleri,
 • edindiği becerileri işe koşarak matematiksel bilgiye ulaşabilmeleri, aynı zamanda bilgilerini beceriye
  dönüştürebilmeleri,
 • matematik öğrenme ile ilgili eğilimlerinin farkında olmaları ve matematik öğrenme sürecinde eğilimlerini
  geliştirebilmeleri,
 • edindiği değerleri matematik öğrenme sürecine yansıtabilmeleri, matematik öğrenirken değerlerini
  geliştirebilmeleri,
 • edindiği matematiksel bilgi, beceri, eğilim ve değerleri, her türlü öğrenme sürecine, diğer derslere ve yaşamlarına
  yansıtabilmeleri amaçlanmaktadır.

Yeni öğretim programında dikkat edilecek detaylar:

Program’da öğrencilerin hazır bulunuşluklarının dikkate alınarak hareket edilmesi ve öğretme ve öğrenme sürecinin
başında “ön değerlendirme” yapılması önemsenmektedir. Ayrıca hem öğrencilerin ön bilgileriyle yeni öğrenmeleri
arasında bağlantı kurulması hem de öğrenilenlerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi amacıyla öğrenmeler arasında
“köprü kurulması” beklenmektedir.

Ortaokul matematik ders saatinde değişiklik var mı? Matematik kazanımları için 180 ders saati uygun görülmüştür. Bu kapsamda 36 haftalık eğitim öğretim yılında haftalık 5 ders saati devam edecektir.

GÜNCEL MATEMATİK MÜFREDATI KONU VE KAZANIMLARI LİSTESİ

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir