5.SINIF GEOMETRİK NİCELİKLER (4.Tema)

Bu temada öğrencilerin dikdörtgenin çevre uzunluğunu, alanını yorumlamaları ve ilgili problemleri çözmeleri amaçlanmaktadır

Öğrenme Çıktı Sayısı: 4
Hedef süre (Ders Saati): 14
5.Sınıf Ders İçi Yüzde: %8

GEOMETRİK NİCELİKLER

  • MAT.5.4.1. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde kenar uzunluklarını yorumlayabilme
  • MAT.5.4.2. Birim karelerden yola çıkarak bir şeklin alanını değerlendirebilme
  • MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenin alanı verildiğinde çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme
  • MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problem çözebilme

MAT.5.4.1. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde kenar uzunluklarını yorumlayabilme
a) Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde kenar uzunluklarını inceler.
b) Verilen çevre uzunluğuna sahip ve kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgen oluşturur.
c) Kenar uzunlukları doğal sayı olan farklı dikdörtgenlerin aynı çevre uzunluğuna sahip olabileceğini açıklar.
MAT.5.4.2. Birim karelerden yola çıkarak bir şeklin alanını değerlendirebilme
a) Bir şeklin alanını ölçmede, seçtiği birim kareleri ölçüt olarak belirler.
b) Bir şeklin alanını seçilen birim karelerle ölçer.
c) Seçilen farklı birim kareler aracılığıyla ulaşılan ölçme sonuçlarını karşılaştırır.
ç)  Bir şeklin alanını birim kare sayısı ile ilişkilendirerek özel olarak dikdörtgenin alan bağıntısına (kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliğin çarpımı) ilişkin yargıda bulunur.
MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenin alanı verildiğinde çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme
a) Alanı verilen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını, çevre uzunlukları verilen dikdörtgenlerin alanlarını inceler.
b) Verilen alana sahip farklı dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını ve verilen çevre uzunluğuna sahip farklı dikdörtgenlerin alanlarını belirler.
c) Verilen çevre uzunluğuna sahip dikdörtgenlerin farklı alanlara ve verilen alana sahip dikdörtgenlerin farklı çevre uzunluklarına sahip olabileceğini ifade eder.
MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problem çözebilme
a) Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemde ilgili matematiksel bileşenleri (şekil, uzunluk, alan ölçüleri gibi) belirler.
b) Matematiksel bileşenler aralarındaki ilişkileri belirler.
c) Problem bağlamındaki temsilleri farklı temsillere dönüştürür.
ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemi kendi ifadeleri ile açıklar.
d) Problemin sonucuna ilişkin tahminde bulunur ve işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir.
e) Belirlenen strateji ya da stratejileri çözüm için uygular.
f) Çözüm yollarını kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.
g) Problemin çözümü için kullandığı veya geliştirdiği stratejileri gözden geçirerek alternatif çözüm yollarını değerlendirir.
ğ) Çözüme ulaştıran stratejilerin hangi problemlere uyarlanabileceğini geneller.
h) Genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.