5. SINIF VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

  • M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
  • M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
  • M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.