5.SINIF VERİDEN OLASILIĞA (6.Tema)

Bu temada öğrencilerin basit bir olayın olasılığını öznel olarak yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenme Çıktı Sayısı: 2
Hedef süre (Ders Saati): 9
5.Sınıf Ders İçi Yüzde: %5

VERİDEN OLASILIĞA

  • MAT.5.6.1. Herhangi bir basit olayın olasılığının 0 (imkânsız) ile 1 (kesin) arasında olduğunu (olasılık spektrumu) yorumlayabilme
  • MAT.5.6.2. Basit olayları az ya da çok olasılıklı şeklinde yapılandırabilme

MAT.5.6.1. Herhangi bir basit olayın olasılığının 0 (imkânsız) ile 1 (kesin) arasında olduğunu (olasılık spektrumu) yorumlayabilme
a) Basit olayları ve olası durumları inceler.
b) Basit bir olayın olasılığına dair tahminlerini farklı sayı temsillerine dönüştürür.
c) Kendi ifadeleriyle tahminde bulunduğu basit bir olayın olasılığının 0 ile 1 arasında olduğunu ifade eder.
MAT.5.6.2. Basit olayları az ya da çok olasılıklı şeklinde yapılandırabilme
a) Basit olayların olasılıklarına ilişkin nedensel veya mantıksal ilişkiler ortaya koyar.
b) Kendi öz bilgisi ile elde ettiği ilişkilere dayanarak basit olayların olasılıklarını az veya çok olasılıklı şeklinde ortaya koyar.