5. SINIF YÜZDELER

  • M.5.1.6.1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.
  • M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.
  • M.5.1.6.3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
  • M.5.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

Cevap Anahtarı: BDCDC CCABC BABCA CBAAB