6. SINIF TAM SAYILAR

  • M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
  • M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  • M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.