7. SINIF ÇEMBER VE DAİRE

  • M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
  • M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
  • M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.