7. SINIF CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ

  • M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
  • M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.