7. SINIF ÇOKGENLER

  • M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
  • M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
  • M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
  • M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
  • M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.