7. SINIF ORAN VE ORANTI

  • M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
  • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
  • M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
  • M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
  • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
  • M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
  • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

7.Sınıf Doğru Orantı Testi Cevap Anahtarı: CCADDCBADBCDDC

7.Sınıf Ters Orantı Test i Cevap Anahtarı: DDAABCABDDBCDAA

7.Sınıf Orantı Problemleri