7. SINIF YÜZDELER

  • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
  • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
  • M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
  • M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.