8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

  • M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
  • M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
  • M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  • M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.