Öğretmen Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı içerisinde kullanacakları evraklarla birlikte genel kullanımda olan dokümanlarında olduğu dosyaya öğretmen dosyası denir. Öğretmen dosyası kolay taşınabilir bir yapıda öğretmenin her zaman yanında bulunması gereken önemli dosyalardan biridir. Öğretmen dosyası güncel eğitim öğretim yılı için hazır tutulur, bir önceki eğitim öğretim yılına ait dokümanları da içerebilir.

ÖĞRETMEN DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

1. Türk Bayrağı
2. Atatürk resmi
3. İstiklâl Marşı
4. Gençliğe Hitâbe
Buradan indirerek renkli çıktı alabilirsiniz. Lütfen bu evrakları siyah beyaz kullanmayınız.
5. Öğretmen öz geçmiş (İsteğe bağlı, mebbis modülünde kadro kaydı olabilir)
6. Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programı (Buradan Dersinize Ait Programı İndirebilirsiniz)
7. 1789 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  (Buradan İndirebilirsiniz)

Yukarıdaki evraklar dosyanın giriş bölümüdür. Her yıl kullanılabilir, değişmez içeriklerdir.Bununla birlikte aşağıdaki evraklar da öğretmen dosyasında her eğitim öğretim yılında güncellenerek bulunması gerekir. Öğretmen dosyası, bir öğretmenin dersi ya da dersleri ve gireceği sınıflar ile ilgili her türlü bilgiyi içeren dosyasıdır. Bu dosyada haftalık, günlük ve yıllık planlar yer alabilir ve bu planlara göre dersleri düzenine uygun şekilde işlemek mümkün olur.

8. İş takvimi (Dönem başında MEB tarafından yayınlanmaktadır.)
9. Yıllık planlar.
10. Günlük planlar (Genel olarak öğretmenlerin bir çoğu kalktı diye biliyor ama maalesef  halen devam ediyor. En azından her sınıf düzeyinde bir kaç tane dosyanızda olsa fena olmaz)
11. Zümre tutanakları ( Sene Başı (1.dönem zümresi) , 2.Dönem Zümre Toplantısı)
12. İl zümre tutanakları
13. Şube öğretmenler kurulu kararları (1.dönem ŞÖK , 2.Dönem ŞÖK)
14. Dersine girilen sınıfların sınıf listesi, öğrenci listeleri
15. Ders etkinlik katılım çizelgesi (öğrenciye ders etkinlik katılım notunu neye göre verdin) (Otomatik DOldurmalı Ölçek)
16. Proje değerlendirme formu
17. Bep’li öğrenci varsa onun dosyası (bu kısım önemli eğer okutacağınız sınıfta kaynaştırma öğrencisi varsa onun kazanımları farklı . meb den  gelen müfettiş eğer bepli öğrenci olduğunu bilirse mutlaka ister bep dosyasını, bazı idareler dosyayı kendisi tutar bu durumda öğrenciye ait yıllık planın bir örneğini yanınıza almalısınız)
18. Yazılı kağıtları ve ayrıntılı puanlanmış cevap kağıdı. (bunlar çok olacağından bir tane boş sınav kağıdı bir de ayrıntılı cevap anahtarı olursa yeterli olabilir kanaatindeyim. Yazılı kağıtlarını taşımanın sıkıntılı olacağını söylersiniz. )

BİR ÖĞRETMENİN REHBERLİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Eğer öğretmene rehberlik edeceği bir sınıf verilirse öğretmenin bu dosyayı o sınıf bazında hazırlaması gerekir. Ayrı bir dosyadır. Bir diğeri ise eğer öğretmen bir kulübün başında görevlendirildi ise o kulübün kendine özel dosyası. Kulüp dosyası da ayrı bir dosyadır, öğretmen dosyası içinde bulunması gereken bir evrak değildir.

1. Rehberlik Yıllık planı
2. Sınıf listesi
3. Sınıf oturma düzeni
4. Sınıfın haftalık ders programı
5. Öğrenci devam- devamsızlık çizelgesi
6. Veli iletişim bilgileri
7. Öğrenci tanıma fişleri
8. Sınıfın dersine giren öğretmenlerin listesi
9. Kulüp listesi
10. Veli formu
11. Öğrencilerin tüm derslerden aldıkları notlar

BİR ÖĞRETMENİN KULÜP DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER
1. Kulüp yönetmeliği
2. Karar defteri (bazı kulüplerde yok)
3. Pano çalışmaları dosyası
4. Öğrenci listesi
5. Belirli günler ve haftalar çizelgesi

Bep (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) Dosyası Nedir?

Öğrenciler arasında bep’li öğrenci varsa öğretmen dosyası içerisinde bulunması gereken evraklardan biridir. Özel eğitim gerektiren öğrenciler için normal müfredattan ayrı olarak hazırlanan, ailesinin de onayının olduğu özel programdır. Bu program özel eğitim gerektiren her öğrencinin içinde bulunduğu sosyal durum, aile yapısı, ekonomik durum, arkadaş çevresi hesaba katılarak hazırlanır.

Öğretmen Dosasında Bep Dosyası Hazırlamak Zorunlu mu?

Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamede geçen “Özel eğitim gerektiren bireyler için bep’in geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır” cümlesiyle yasal zorunluluktur.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

  • Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak olan ekibin kurulması
  • Çocuğun eğitsel performansı düzeyinin alanında uzman insanlar tarafından belirlenmesi
  • Uzun ve kısa vadede bireyin ulaşması gereken amaçların belirlenmesi
  • Bireyselleştirilmiş Öğretim Programının hazırlanması (bireye özel müfredat)
  • Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi
  • Bep’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi için sorumluların belirlenmesi
  • Zaman çizelgesi hazırlanması
  • Değerlendirme biçimine karar verilmesi