5.SINIF İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME (2.TEMA)

Bu temada öğrencilerin eşitliğin korunumu ile sayı ve işlem özelliklerini anlamlandırarak sayılar arasındaki ilişkiler ve dönüşümler ile ilgili muhakeme yapabilmeleri, verilen bir örüntünün istenen adımlarını oluşturabilmeleri, sözel ve sembolik temsiller aracılığıyla örüntünün kuralına ilişkin çıkarım yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenme Çıktı Sayısı:3
Hedef süre (Ders Saati): 14
5.Sınıf Ders İçi Yüzde: %8

İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME

  • MAT.5.2.1. Karşılaştığı durumlarda eşitliğin korunumuna ve işlem özelliklerine yönelik muhakeme yapabilme
  • MAT.5.2.2. Karşılaştığı durumlarda işlem önceliğini yorumlayabilme
  • MAT.5.2.3. Karşılaştığı sayı ve sayı temsiline dönüşen şekil örüntülerinin kuralına ilişkin muhakeme yapabilme

MAT.5.2.1. Karşılaştığı durumlarda eşitliğin korunumuna ve işlem özelliklerine yönelik muhakeme yapabilme
a) Eşitliğin korunumuna, doğal sayılarla toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme; çarpmanın toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma
özelliklerine yönelik varsayımlarda bulunur.
b) İncelediği örnekler üzerinden varsayımlarına yönelik genellemeleri belirler.
c) Elde ettiği genellemelerin varsayımını karşılayıp karşılamadığını çeşitli örnekler üzerinden sınar.
ç)  Varsayımı ile ilgili ulaştığı sonuca yönelik doğrulayabileceği matematiksel
bir önermeyi sözel ve sembolik temsil ile sunar.
d) Sunduğu önermenin katkısına yönelik gerekçe sunar.
e) Sunduğu önermenin geçerliliğini farklı modeller üzerinde gösterir.
f) Sunduğu önermenin hangi işlemlerde geçerli olduğunu değerlendirir.
MAT.5.2.2. Karşılaştığı durumlarda işlem önceliğini yorumlayabilme
a) Doğal sayılarla dört işlem içeren problem ve sayı cümlelerinde işlem önceliğini inceler.
b) Karşılaştığı doğal sayılarla dört işlem içeren problem ve sayı cümlelerinde işlem önceliğini uygular.
c) Karşılaştığı durumlarda işlem önceliğini açıklar.
MAT.5.2.3. Karşılaştığı sayı ve sayı temsiline dönüşen şekil örüntülerinin kuralına ilişkin muhakeme yapabilme
a) Karşılaştığı örüntülerdeki ilişkilere yönelik varsayımda bulunur.
b) Varsayıma yönelik örüntüdeki terimleri inceleyerek örüntünün kuralına ilişkin genellemeleri belirler.
c) Genellediği ilişkilerin varsayımını karşılayıp karşılamadığını farklı yollar kullanarak sınar.
ç)  Varsayımı ile ilgili ulaştığı sonuca yönelik doğrulayabileceği önermeyi sözel veya sembolik temsil olarak sunar.
d) Sunduğu önermenin kullanışlılığına yönelik gerekçeler sunar.
e) Sunduğu önermenin geçerliliğini destekleyen kapsayıcı örnekler verir.
f) İşe koştuğu doğrulamanın benzer önermelere uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirir.