6. SINIF CEBİRSEL İFADELER

  • M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
  • M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
  • M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.