6. SINIF ÇEMBER

  • M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
  • M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.
  • M.6.3.3.3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.