Sosyal Bilgiler Dersi Proje Ödevi Konu Listesi 5,6,7.Sınıf

Sosyal Bilgiler Dersi Proje Ödevi Konu Listesi 5,6,7.Sınıflar için verilebilecek örnek proje ödevleri. Bazı ödevleri sınıf düzeyinde güncelleyerek alt-üst sınıflarda da verebilirsiniz. Peki Sosyal Bilgiler Dersi için hangi konular proje olarak verilebilir?

5.sınıf sosyal dersi, 6.sınıf sosyal bilgiler dersi ve 7.sınıf düzeyinde sosyal bilgiler dersi için proje ödevi olarak verilebilecek konuları listeledik. Sizler de katkı getirmek için yorum yapabilirsiniz.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONU LİSTESİ

5.sınıf sosyal bilgiler projesi için ders konularıyla alakalı pano hazırlama, sunum oluşturma, kitapçık veya gazete hazırlama, broşür hazırlama, afiş hazırlama, harita çizme, resim yapma gibi proje ödevleri verilebilir.

 • Atatürk ilkelerini tanıtan pano hazırlanması.
 • Çocuk hakları ile ilgili kitapçık hazırlama.
 • Geçmişten günümüze önemli teknolojik buluşları tanıtan pano ve ya kitapçık hazırlama.
 • Merkezi yönetim birimlerini tanıtan bir yazı hazırlama.
 • Atatürkün yaptığı inkılaplar ve ilgili olduğu alanları gösteren bir pano hazırlama.
 • Ülkemizde çıkarılan yeraltı kaynakları ile ilgili harita hazırlama
 • Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünleri ile ilgili harita hazırlama
 • Ülkemizdeki başlıca tarihi güzelliklerimizi resimlerle süsleyen pano hazırlama.
 • Ülkemizdeki belli başlı dağ ve platoları gösteren harita çizme.
 • Ülkemizde görülen iklimler ile ilgili haritaların çizilip,altlarında iklimlerin genel özelliklerinin verildiği bir pano hazırlama.
 • Ülkemizdeki başlıca doğal güzellikleri resimlerle süsleyen pano hazırlama.
 • Doğal afetlerle ilgili resimli pano ve ya kitapçık hazırlama.(Bilgi verilecek)
 • Ülkemizdeki otarihi ortak miraslardan biri hakkında açıklamalı pano hazırlama.

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONU LİSTESİ

6.sınıf sosyal bilgiler projesi için ders konularıyla alakalı pano hazırlama, sunum oluşturma, kitapçık veya gazete hazırlama, broşür hazırlama, afiş hazırlama, harita çizme, resim yapma gibi proje ödevleri verilebilir.

 • İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi kitapçık hazırlama.
 • Dünya Türk devletlerinin tanıtıldığı bir kitapçık hazırlama.
 • Demokrasi’nin tarihi gelişimiyle ilgili tarih şeridi hazırlanması.
 • Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişimine katkısı ile ilgili yazı hazırlama.
 • Dünyada görülen büyük iklimler haritası hazırlama.(Boyanacak)
 • İlk Müslüman Türk Devletlerini tanıtan kitapçık hazırlama. ( Bu araştırma döneme ilişkin haritalarla desteklenecek)
 • Aynı alanı gösteren,büyük ve küçük ölçekli haritaların çizilip,altlarına büyük ve küçük ölçekli haritaların özellikleri ile ilgili bilgi veren bir panonun hazırlanması.
 • İpek Yolu Haritası Çizme.
 • Ülkemizde çıkarılan yeraltı kaynakları ile ilgili harita hazırlama 11)Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünleri ile ilgili harita hazırlama
 • Paralel ve meridyenlerin dünya üzerinde gösteren bir çizimin pano ile sergilenmesi.
 • Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin tarih şeridi üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların görsel materyallerle desteklenmesi.
 • İlk Türk Devletlerini Tanıtan Kitapçık Hazırlama.( Bu araştırma döneme ilişkin haritalarla desteklenecek)
 • Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerler, Asurlular ve Babiller ile ilgili yazı hazırlama( Bu araştırma döneme ilişkin haritalarla desteklenecek)
 • Ülkemizde görülen iklimler ile ilgili haritaların çizilip,altlarında iklimlerin genel özelliklerinin verildiği bir pano hazırlama.

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONU LİSTESİ

7.sınıf sosyal bilgiler projesi için ders konularıyla alakalı pano hazırlama, sunum oluşturma, kitapçık veya gazete hazırlama, broşür hazırlama, afiş hazırlama, harita çizme, resim yapma gibi proje ödevleri verilebilir.

 • Fatih Sultan Mehmet dönemi ile ilgili yazı hazırlama.
 • Coğrafi Keşifler haritası çizme.
 • 1.Dünya savaşı ile ilgili yazı hazırlama.
 • Dünden bugüne ileşim aletleri resimli kitapçık hazırlama.
 • Çocuk Hakları ile ilgili pano hazırlama.
 • Küresel sorunlar ile ilgili pono hazırlayıp,okul panosunda sergilemek.
 • Türk-İslam bilim adamları ile ilgili resimli kitapçık hazırlama.
 • Büyük bir kartona Osmanlı Devleti yükselme dönemi haritasını çizmek,şehirleri ve ülkeleri üzerinde göstermek,hangi padişah nereleri almış belirterek,her padişahın aldığı yerleri boyamak.
 • Geçmişten günümüze buluşlar ile ilgili,açıklamalı pano hazırlama.
 • Avrupa’da Coğrafi keşifler,Rönesans,Reform ve aydınlanma çağı ile ilgili kitapçık hazırlama.
 • Lale devri ve 2.Mahmut yenilikleri ile ilgili resimli kitapçık hazırlama
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ile ilgili resimli kitapçık hazırlama
 • Yurdumuzda yetiştirilen tarım ürünleri ve yetiştirildiği başlıca yerler ile ilgili harita hazırlama.
 • Nüfus pramitleri ile ilgili pano hazırlayıp her biri hakkında bilgi vermek.(Gelişmiş-Geri kalmış-Gelişmekte olan ülke)
 • Ülkemizde yasama-yürütme-yargı organları ve görevlerini belirten pano hazırlayıp okul panosunda sergilemek.

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Dersi Proje Ödevi Konu Listesi 5,6,7.Sınıf” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir