Üstün Başarı Belgesi Alan Personelin Para Ödülü için Yapacağı iş İşlemler

Çalıştığı kurumda aldığı 3 başarı belgesi sonrası personel üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesine sahip personel de ödül için kurum müdürü tarafından puanlanarak ilçe değerlendirilmesine alınmaktadır. Peki Üstün Başarı Belgesi Alan Personelin Para Ödülü için Yapacağı iş İşlemler nelerdir?

3 başarı belgesi sonrası üstün başarı belgesi aldınız. Bu durumda kurum müdürünüz tarafından ödül için sistem üzerinden değerlendirilirsiniz.

Kimler Para Ödülü Alır?

Üstün başarı belgesi sonrası kurum müdürünüz tarafından puanlama kriterlerine göre puanlandırılacaksınız. Bu puanla birlikte ilçede puanlanan personellerden kotaya girenler para ödülüyle ödüllendirilirler.

“…Bir Mali Yıl İçinde Ödüllendirileceklerin Sayısı, Kurumun Yılbaşındaki Dolu Kadro Mevcudunun Binde Onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kadroları İçin Binde Yirmisinden Fazla Olamaz. Yıl İçinde Ödüllendirilen Personel Sayısı Kurumlarınca İzleyen Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Devlet Personel Başkanlığına Bildirilir...”

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül” başlıklı 122. maddesi

Peki neye puan alacaksınız? Kurum müdürü tarafından ders işlenişi, eğitim-öğretim süreçleri puanlanır. Bununla birlikte aşağıdaki kriterlere sahip olan personeller ilave puanlar almaktadır.

PARA ÖDÜLÜ NE KADARDIR?

Üstün Başarı Belgesi Verilenlere, Merkezde Bağlı Veya İlgili Bakan Ve İllerde Valiler Tarafından Uygun Görülmesi Halinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (Ek Gösterge Dahil) % 200’üne Kadar Ödül Verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi Sonrası Ödül Aldım tekrar Alabilir miyim?

Hayır. İlgili madde şu şekilde:

 “Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar “başlıklı 11.madesindeki; “(1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır. a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

Hangi Cezalar Ödüle Engel Olur?

Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.” hükümlerindeki şartları taşıyanlara Ödül Belgesi verilebilir.

2.Kez Ödül almak için Ne Yapmalıyım?

1 kez üstün başarı belgesi dolayısıyla ödül aldıysanız bundan sonra tekrar 3 başarı belgesi alarak tekrar üstün başarı belgesi almalısını ve tekrar ödül için teklif edilmelisiniz.

Üstün Başarı Belgesi Alan Personelin Para Ödülü için Yapacağı iş İşlemler

  • Üstün başarı belgenizi ve fotokopisini alın.
  • Yukarıda görselde eklediğim ilave puan kazanacağınız belgeler varsa hazırlayın. ISBN matbu belge, yarışmada dereceler varsa danışman olduğunuza dair üstyazılar vs.
  • Kurumunuza dilekçe yazın. Dilekçede

Kurumunuzda …….. görevinde çalışmaktayım. …… tarihte üstün başarı belgesi aldım. Üstün başarı belgesi alan personelin ödüllendirilmesi için ekte verdiğim belgelere sahibim.

Gereğinin yapılmasını arz ederim

şeklinde basit bir dilekçeyle belgelerinizi ek olarak ekleyin ve verin. Genellikle Haziran ayı içerisinde puanlama yapılmaktadır.

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir