Yeni Uzman-Başöğretmen Öğretmenlerin Maaş Farkı Tazminatı Hakediş Tarihleri

Öğretmenlerin 15 Aralık tarihinde aldıkları maaş 15 Aralık-14 Ocak tarihleri ve arasını kapsamaktadır. Ocak ayında yapılan zam dolayısıyla Aralık maaşında maaşlara yansımamaktadır. Bu sebeple 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri ve arasının farkını Ocak ayının son haftasında bilinen adıyla maaş farkı olarak almaktadırlar.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 19 Aralık tarihinde Uzmanlık sertifikaları yayımlanarak derece ilerlemeleri sağlanmıştır. Peki Ocak ayında alınacak maaş farkında yeni uzman olmuş öğretmenler uzmanlık tazminatından doğan maaş farkını alabilecekler mi? Maaş farkı hesabında uzmanlığın etkisi olacak mı?

Bu konuyla ilgili ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ’nde şu ifade geçmektedir.

Sertifika düzenlenmesi ve öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından yararlanma

MADDE 27- (1) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlardan 13 üncü madde kapsamında başvurusu kabul edilenler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumlarınca başvurusu uygun bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası kesin sonuçların ilanı tarihi itibarıyla Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

Buradan da anlaşılacağı gibi Uzmanlık ile ilgili bütün hesaplamalar Ocak 15’ten itibaren yapıacağı için maaş farkı, derece ilerlemesi vs. sebeple Uzman ve Başöğrt.ler 15 Ocakta bu tazminatları hak ettikleri için 1-14 Ocak Uzm. Başöğrt. farkını ALAMAZ.

Not: Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan “aybaşı” ibareleri “ayın 15’i” olarak uygulanır.
Not:2 İlerleyen yıllarda uzmanlık sertifikası 15 Aralıktan önce düzenlenmesi durumunda bu haklardan faydalanılabilir.

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir