2022 Uzman Öğretmenlik Eğitimi ve Çalışma Soruları

10 yılını dolduran ve uzman öğretmenlik için 180 saatlik eğitim sürecini tamamlayan öğretmenlerimiz sınav sonrası uzman öğretmen olarak bin TL maaş ve 1 derece ile ödüllendirilecek. Uzman öğretmenlik sınavı çalışma sorularına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YAYIN ÖNERİSİ: Uzman öğretmenlikle alakalı farklı yayınları kullanabilirsiniz. İncelediğim yayınlar içerisinde sizlere önerilerimi aşağıya bırakıyorum. Linklere tıklayarak sitelerinde incelemeler yapabilirsiniz.

  • AKADEMİ DENİZİ ÖKBS Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Çözümlü Soru Bankası

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği – Soru Yüzdesi 8

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği Uzman Öğretmenlik Çalışma Soruları

Aşağıdakilerden hangisi okul güvenliğiyle alakalı değildir?
Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi sonucu hangisi beklenmez?
Okul temelli şiddeti önleme programlarının en önemli boyutu nedir?
Hangisi yanlıştır?
I. Engelleri olan ve eğitsel olarak başarısız olma riski taşıyan öğrencilerin desteklenmesini sağlamak
II. Okulun daha etkin ve amacına uygun işlev görebilmesini sağlamak.
III. Öğrenciler arasında farklılıklara hoşgörü kültürü geliştirmek.

Verilenlerden hangisi olumlu bir okul ikliminin faydalarındandır?
Olumlu davranış desteği yaklaşımının hedeflerine ulaşma sürecinde yapılması gerekenlerden hangisi yanlış verilmiştir?
Hangisi olumlu davranış desteği yaklaşımının hedeflerine ulaşma sürecinde yapılması gerekenler arasında gösterilmez?
Bir insanın belirli bir süre boyunca sürekli tekrar eder biçimde birinin veya birilerinin isteyerek ve bilerek sözel, fiziksel veya psikolojik olarak olumsuz davranışlarına maruz kalmasına ne denir?
Hangisi zorbalığın özellikleri arasında gösterilmez?
Okula bazı öğrencilerin ateşli veya kesici aletlerle geldiklerine ilişkin bir duyum aldığınızda veya şiddete davetiye çıkaracak tehlikeli bir durum sezdiğinizde ilk yapmanız gereken hareket nedir?
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği Uzman Öğretmenlik Çalışma Soruları
Değerlendirme: {{maxScore}} üzerinden {{userScore}} puan aldınız
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Dijital Yetkinlik – Soru Yüzdesi 8

Dijital Yetkinlik Uzman Öğretmenlik Çalışma Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Dijital yetkinliğin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ndeki anahtar yetkinliklerden biri değildir?
Okuryazarlık, medyayı anlama, bilgi arama ve elde edilen bilgiye yönelik eleştirel olma ve çeşitli dijital araç ve uygulamaları kullanarak (mobil, internet) başkalarıyla iletişim kurabilme becerisini ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Dijital Kaynaklar alanına ait bir yeterlik değildir?
Tekno-Pedagojik Alan Bilgisi hangi kavramların birleşiminden oluşur?
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlere eğitim teknolojilerini kullanma hususunda destek sağlayabilecek anahtar hedeflerden biri değildir?
"Dijital yeterlik, tüm öğretmenler ve diğer eğitim personeli için temel bir beceri olmalı ve aday öğretmen eğitimi de dahil olmak üzere öğretmenlerin mesleki gelişiminin tüm alanlarına yerleştirilmelidir."

rehber ilkesini içerisinde barındıran plan aşağıdakilerden hangisidir?
I. Düşünme Becerileri
II. İş Birliği Becerileri
III. Farkındalık Becerileri

Yukarıdakilerden hangileri dijital okuryazarlık becerileri kapsamında yer alan becerilerdendir?
Hangisi Dijital Okuryazarlık Yeterlik Çerçevesi kapsamında incelenen kazanımlardan değildir?
Dijital Yetkinlik Uzman Öğretmenlik Çalışma Soruları
Değerlendirme: {{maxScore}} üzerinden {{userScore}} puan aldınız
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Sosyal Etkileşim ve İletişim – Soru Yüzdesi 10

Sosyal Etkileşim ve İletişim Uzman Öğretmenlik Çalışma Soruları

Başkalarının olumlu tepkiler vermesine yol açabilecek ve olumsuz tepkileri önleyebilecek becerilere sahip olmak birey için oldukça önemlidir. İnsan, başkalarıyla etkileşimi mümkün kılacak sosyal açıdan kabul edilebilir olan davranışlara sahip olmak ister. Bu becerilere genel olarak verilen isim hangisidir?
Hangisi göreve başlayan öğretmenlerin göstereceği sosyal davranışlar arasında gösterilemez?
Hangisi sosyal beceri tanımlarında ortak olarak bulunan noktalardan biri olarak gösterilemez?
Bireylerin sözel olmayan iletişim becerilerini, özellikle duyuşsal mesajları gönderme becerilerini ifade eden tanım hangisidir?
Başkalarının sözel olmayan iletişimlerini alma, anlama ve yorumlama becerilerini ifade eden tanım hangisidir?
Bireylerin duyuşsal ve sözel olmayan tepkilerini düzenleme ve kontrol becerilerini içeren yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
Başkalarının sözel iletişimlerini alma, anlama ve yorumlama becerilerini içeren beceri hangisidir?
I.kaynak
II.hedef
III.kanal
IV.mesaj

Yukarıdakilerden hangileri iletişimin bileşenleri arasındadır.
Sadece mesajı almakla sınırlı olmayıp mesajın alındığını geri bildirmeyi de içeren dinleme hangisidir?
"Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır" biçiminde tanımlanan terim hangisidir?
Sosyal Etkileşim ve İletişim Uzman Öğretmenlik Çalışma Soruları
Değerlendirme: {{maxScore}} üzerinden {{userScore}} puan aldınız
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Uzman Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları 2022 – Milli Eğitim Mevzuatı Eğitim Öğretim Sistemi

2022 Uzman öğretmenlik sınavı soruları uzman öğretmenlik sınavında ne sorulur uzman öğretmenlik sınavı içeriği uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapıldı uzman öğretmen sınavı konuları öğretmenlik meslek kanunu

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

2022 Uzman Öğretmenlik Eğitimi ve Çalışma Soruları” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir