Din Kültürü Proje Ödevleri 5-6-7-8.Sınıf Proje Konu Listesi

Din Kültürü Proje Ödevleri 5-6-7-8.Sınıf Proje Konu Listesi hangi konularda öğrencilere proje ödevi verilebilir? Proje ödevi almak isteyen öğrenciler için ortaokul DİKAB dersi içimn konu listesi:

5.Sınıf Din Kültürü Proje Ödevleri

5 sınıf din kültürü proje ödevi neler olabilir? 5.sınıf proje ödevleri din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait konu başlıklarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 5.sınıf bütün derslerde proje ödevleri 1. ve 2. dönem din kültürü. 5. sınıf din kültürü proje ödevi yıl sonu. 5. Sınıf din kültürü proje konuları, 5. sınıf Kur’an-ı Kerim proje ödevi, din kültürü tübitak projeleri. Proje değerlendirme ölçeği, yönlendirmeli projeler. 5. sınıf din kültürü proje ödevi kapakları. 5. sınıf din kültürü 1. dönem ve 2. dönem proje ödevi örnekleri ve gerekli tüm evrak, dosyaları buradan indirebilirsiniz.

– Günlük Konuşmalarımızdaki Dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız?
– Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatınız?
– Hasta ziyaretinin önemi, ziyaret esnasında nelere dikkat etmeliyiz?
– Geçmişlerimizi anmak için neler yaparız?
– Erdemli davranışlar nelerdir?
– Hz.Muhammed (S.A.V.)in aile büyüklerini yazınız?
– Hz.Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum hakkında bilgi toplayınız?
– Hz.Muhammed (S.A.V.)’in dürüslüğü ve güvenilirliği hakkında bilgi veriniz?
– Dilek ve Dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz?
– Evimizde ve Çevremizde bulunan dini semboller nelerdir?
– Dinin Tanımı ve Din Çeşitleri.
– Ahlaklı ve Ahlaksız Kavramlarını Değerlendiriniz?
– Dinimizin güzel diye nitelendirdiği davranışlardan 20 tane yazalım.
– Peygamberimizin söz ve davranışları ile en güzel örnek olduğunun açıklanması.
– Sübhaneke Duası ve Anlamı
– Dinimize Göre Temizliğin Önemi
– Beden temizliği konusunda neler yaparız?
– Okulumuzu ve çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
– Temizlikle ilgili Atasözleri yazalım.
– Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çalışmaya verdiği önemi açıklayınız?
– Hz.Muhammed (S.A.V.) doğmadan önce Mekkede hangi din ve inanışlar mevcuttu?
– Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çocukluğu ve Çocuklara Karşı Davranışları
– Peygamber çocuklarla nasıl konuşurdu? Peygamberimizin Çocuk Sevgisi
– Hz.Muhammed(sav)’in Doğa ve Hayvan Sevgisini anlatınız?
– Kevser Suresi ve Anlamı
– Çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz?
– Dinimizde selamlaşma ve önemi.
– Güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerini yazınız?
– Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi.
– Doğruluğun dinimizce önemi nelerdir?
– Çevreyi korumanın yaşamsal önemi ve dinimizdeki yeri.
– Din İyi, Doğru ve Güzel Olanı Yapmamı İster
– Tevekkül nedir? Niçin tevekkül etmeliyiz?
– Saygılı insanın özelliklerini anlatınız?
– İnsanlar başarılı olmak için neler yaparlar?
– Sağlığımız için neden temizlik önemlidir?
– Sözünde durmak, Dürüst ve Güvenilir olmak da temizlik midir?
– Allah niçin temizlenenleri sever?
– Fatiha Suresi ve Anlamı
– İyi bir meslek edinebilmek ve başarıya ulaşabilmek için neler yapmalıyız?
– Sevgi ile ilgili atasözleri toplayalım.
– Niçin dua edilir?
– Dua etmek için belli koşul var mıdır?
– Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?
– Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?
– Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler yazınız?
– Peygamberimizin insanları sevmekle ilgili sözlerinden yazınız?
– İhlas Suresi ve Anlamı
– Dini Bayramlar hangileridir? Ailemizde Dini Bayramların kutlanışını anlatınız? (Gözlem ve İnceleme)
– Milli Bayramlarımız hangileridir?
– Tahiyyat Duası ve Anlamı
– Allah’ın Evrendeki Her Şeyi Özenle Yaratması ve Sevmesi
– Yunus Emre Ve İnsan Sevgisi “Yaratılanı Severim, Yaratandan Ötürü”
– Başkalarına sevgiyle yaklaşmak bize neler kazandırır?
– Yüce Allah’ın çocukları sevdiğinin belirtilerini bir örnekle açıklayınız?
– Bizler Allah’a karşı sevgimizi nasıl gösteririz?
– İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü deyimleri derleyiniz?
– Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları
– Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?
– Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?
– Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?
– Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?
– Dua ve Allah’tan Yardım Dileme
– Günlük Dualarımızı nelerdir?
– Kandil Gecelerimiz nelerdir? Ne zaman kutlarız?
– Çocukları Anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
– Anne ve babanın çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
– Aile içi ilişkilerde saygının önemi nedir?
– Ailemizi olması bize niçin güven verir?
– Yaratılmışları sevmekle niçin Allah’ı sevmiş oluruz?
– Evrendeki Düzen hakkında bilgi veriniz?
– İbadetlerle İlgili Kavramları(Farz, Vacip, Sünnet..vb) açıklayınız?
– Cami ve bölümleri hakkında bilgi veriniz?
– Cami görevlileri kimlerdir? Görevlerini yazınız?
– Niçin ibadet ederiz?
– Sünnet nedir? Namazın sünnetlerini yazınız?
– Farz nedir? Abdestin farzlarını yazınız?
– Namazın içinden ve dışından olan farzlarını yazarak açıklayınız?
– Gusül ( boy abdesti)abdestinin alınışını sünnete uygun yazınız?
– Başlıca İbadetlerimiz nelerdir? Zekat hakkında bilgi veriniz?
– İbadet nedir? Çeşitlerini yazarak oruç hakkında bilgi veriniz?
– Zekat ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir?
– Bilinçli ibadet eden kişinin davranışları nasıl olmalıdır?
– Dürüst çalışmanın toplumsal faydaları nelerdir?
– Rabbena Duaları ve Anlamları
– Ramazan ayı girmeden önce ne gibi hazırlıklar yaparız?
– Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
– Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?
– Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz?
– Oruç kimlere farzdır? Ergenlik hakkında bilgi veriniz?
– Orucu bozan durumları yazınız?
– Okulumuzu Nasıl Temiz ve Düzenli Tutabiliriz
– Asr Suresi ve Anlamı
– Kur’an’ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bilgi veriniz?
– Namaz çeşitlerini yazarak Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?
– Yakınlarınızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
– Arkadaşlarımızın fikirlerini sabırla dinlemek niçin önemlidir?
– Küçüklerimiz
e örnek olmak için neler yapmalıyız?
– Gerektiğinde özür dilemenin yararları nelerdir?
– Trafik kurallarına özenle uymak niçin gereklidir?
– Komşularımızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
– Engellilere nasıl yardım etmeliyiz?
– Kutsal Kitaplar ve Suhuflar nelerdir? Kur’an’ı Kerim’in iç düzeni hakkında bilgi veriniz?
– Peygamberlerin nitelikleri ( özellikleri) nelerdir? Açıklayınız?
– Ulülazim Peygamberler kimlerdir?Kur’an’da Adı Geçen Peygamberleri yazınız?
– Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Aile bireyleri ve aile hayatı hakkında bilgi veriniz?
– Allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığı ile göndermiştir?
– Allah’ın İnsanlara peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir?
– Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?
– Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilirlik niteliği hakkında bilgi veriniz?
– Hz. Muhammed’in insanlarla şakalaştığına dair örnekleri yazınız?
– Hz. Peygamberimizin İltifatları
– Hz. Muhammed’in ailesinin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız?
– Hz. Muhammed’in akrabalarına karşı tutumlarından örnekler veriniz?
– Hz. Muhammed’in ailesinin tutumlu oluşu konusunda bilgi veriniz?
– Hz.Hatice (R.A.) hakkında bilgi veriniz?
– Salavat Duaları ve Anlamlarını yazınız?

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ PROJE ÖDEVİ KONULARI

6. sınıf din kültürü proje ödevi neler olabilir? 6.sınıf proje ödevleri din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait konu başlıklarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 6.sınıf bütün derslerde proje ödevleri 1. ve 2. dönem din kültürü. 6. sınıf din kültürü proje ödevi yıl sonu. 6. Sınıf din kültürü proje konuları, 6. sınıf Kur’an-ı Kerim proje ödevi, din kültürü tübitak projeleri. Proje değerlendirme ölçeği, yönlendirmeli projeler. 6. sınıf din kültürü proje ödevi kapakları. 6. sınıf din kültürü 1. dönem ve 2. dönem proje ödevi örnekleri ve gerekli tüm evrak, dosyaları buradan indirebilirsiniz.

– Niçin ibadet ediyoruz?
– Namazın insana kazandırdıkları
– Allah (cc) karşı görevlerimiz nelerdir? araştırarak yazınız.
– Namazın, islam’daki yeri ve önemini araştırarak yazınız
– Namaza hazırlık şartları, abdest ve çeşitleri
– Namaz için abdest almanın fazilet ve faydaları.
– Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları
– Namazın faziletleri.
– Dinimizin temizliğe verdiği önemin ayet ve hadislerle açıklanması.
– Cemaatle namaz kılmanın önemi ve fazileti,
– Cuma namazının fazilet ve önemi.
– İslam dininin hasta, yolcu ve özürlülere sağladığı kolaylıklar.
– Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle orucun fayda ve faziletleri
– Günlük beş vakit namaz ve kılınış şekilleri
– Namazın kılınış şartları
– Namaz çeşitleri
– Temizlik nedir? İlgili ayet ve hadis meallerini yazınız.
– Namaz surelerinin (10 sure) meallerini yazınız.
– Namazın farzları ve vacipleri,
– Namazın sünnet ve adabı,
– Namazı bozan davranışlar,
– Nafile namazlar nelerdir,
– İslam’ın sakınmamızı istediği kötü davranışlardan yedi tanesinin açıklanması
– İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
– Zararlı Alışkanlıklar İle Bunlardan Korunma Yolları ve Dinimizin Koyduğu Ölçüler
– Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
– Yalan Söylemek ve Hile Yapmanın Zararları
– Dinimizin Sakınmamızı İstediği Kötü Alışkanlıklar
– Ahlak nedir? Güzel ahlakla ilgili 10 ayet ve 10 hadis meali yazınız.
– Savurganlık nedir? Bireysel ve toplumsal zararları nelerdir? Araştırınız
– Ana-Babaya karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.
– Zekâtın mahiyeti ve önemi,
– Zekâtın ödenmesi ve dağıtımı,
– Zekât vermenin adabı.
– Fıtır sadakası.
– Zekât ve sadaka’nın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini anlatınız.
– Zekâtın fert ve toplum hayatındaki yeri.
– Zekât nelerden verilir
– Zekât ve sadakanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi
– Toplumsal yardımlaşma ve yardım kurumlarımız
– Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.
– Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi
– Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle Allah Rasulü’nün güzel ahlakı
– Mübarek geceler nelerdir ve nasıl değerlendirmeli?
– Kul hakkı ile ilgili ayet ve hadisler

– İslam’a göre şehitlik ve gazilik
– Hz.Peygamber (SAV)’in kısaca hayatı
– Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı – Çocukluk ve Gençlik Dönemi
– Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı – Peygamberliği ve İslam’a Daveti.
– Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı – Mekke Dönemi
– Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı – Medine Dönemi
– Veda Hutbesi ve İnsan Hakları
– Peygamberimizin Medine’ye hicreti.
– Muhacirler ile Ensâr arasında kardeşlik kurulması ve bunun önemi.
– Vedâ hutbesi ve getirdiği prensipler.
– Peygamberimizin vefatı
– Hz.Muhammed in HİCRETİ nedenleri ve kazanımları.
– Kur’an’a Göre Hz.Muhammed (S.A.V.)
– Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah Rasulünün güzel ahlakı
– Hz.Muhammed’in(SAV) Veda Hutbesini ve önemini yazın
– Peygamber Efendimizin, çalışmakla / gayret göstermekle ilgili (en az 20 ) hadisini yazınız.
– Peygamberimiz (sav)‘e karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.
– Hz.Muhammed(sav)’in Ahlakı’nı araştırınız..
– Hz.Peygamber (SAV)’in mescidi ve sosyal işlevi.
– Medine döneminde eğitim ve öğretim etkinlikleri
– Hz.Muhammed(sav)’in insani yönü
– Hz.Muhammed(sav)’in peygamberlik yönü.
– İslam dininin ilime verdiği önem ve ilimle ilgili ayet ve hadisler.
– Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Ana-Baba hakkı
– Dört Büyük Kutsal Kitap
– Kutsal Kitaplardan Öğütler
– Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki önemini araştırınız.
– Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam
– Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki yeri ve önemini araştırınız.
– Kuranı Kerim’de Hz Muhammed (SAV) nasıl anlatılıyor?
– Kuran-ı Kerim’e karşı görevlerimiz nelerdir?Araştırarak yazınız.
– İslam’ın “kitap” anlayışını araştırınız.
– Kutsal Kitaplar ve Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler,
– İlâhî Kitap Kavramı,
– Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.
– Fil Suresi ve Anlamı
– Felak Suresi ve Anlamı
– Nasr Suresi ve Anlamı

7. SINIF Din Kültürü Proje Ödevleri

7.sınıf din kültürü proje ödevi neler olabilir? 7.sınıf proje ödevleri din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait konu başlıklarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 7.sınıf bütün derslerde proje ödevleri 1. ve 2. dönem din kültürü. 7. sınıf din kültürü proje ödevi yıl sonu. 7. Sınıf din kültürü proje konuları, 7. sınıf Kur’an-ı Kerim proje ödevi, din kültürü tübitak projeleri. Proje değerlendirme ölçeği, yönlendirmeli projeler. 7. sınıf din kültürü proje ödevi kapakları. 7. sınıf din kültürü 1. dönem ve 2. dönem proje ödevi örnekleri ve gerekli tüm evrak, dosyaları buradan indirebilirsiniz.

– Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
– Kutsal kitabımız kur’an-ı kerimin sosyal hayatımızdaki önemini araştırınız.
– Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.
– Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.
– Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri ve içinde yer alan belli başlı konular
– Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler.
– Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni (Kur’an’ı Tanıtma)
– Kur’ân-ı Kerim’in eşsizliği.
– Kur’ân-ı Kerim’i diğer ilâhî kitaplardan ayıran başlıca özellikleri.
– Kur’ân’da Allah-insan ilişkisi.
– Kur’ân’da Allah-kâinat ilişkisi.
– Kur’ân’da insan-insan ilişkileri.
– Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırıcıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.
– Kur’an’ın İndiriliş Süreci ve İçeriği,
– Kur’an’ın Mûcize Oluşu,
– Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikleri,
– Kur’an’ı Kerim’in Evrenselliğinin Temel Nitelikleri,
– Toplumu Islahta Kur’an’ın Öngördüğü Bazı İlkeler,
– İlâhî Kitap Kavramı,
– Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.
– Hac ibadeti ve insan davranışı üzerindeki etkileri
– Hac’ dan dönen bir hacı ile hac konusunda röportaj yapılması
– Hacca gidecek olan hacı adayı ile röportaj yapılması
– Dinimizde kurban ibadetinin araştırınız.
– Hac İle İlgili Mekanlar
– Haccın Yapılışı
– Umre Sırasında Ziyaret Edilen Yerler
– Dinlerde Kurban
– Kur’an’a Göre Hz.İbrahim (A.S.) ve Kurban Kıssası
– Kurban İbadeti ve Dayanışma
– Haccın önemi ve faydaları.
– Kâbe ve zemzemin tarihçesi.
– Hac ve kurbanın toplumsal hayata etkileri
– Kurban ibadetinin toplumsal yararları
– Hac ile ilgili kavramların açıklanması ve haccın insan davranışları üzerindeki etkileri
– Hac ibadeti nedir? Bireysel ve Toplumsal faydaları nelerdir? Araştırınız.
– Kurban nedir? Kurbanın ilk başlangıcını ve İslam’daki önemini araştırınız
– İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
– İslam’ın yasakladığı kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
– Görgü kurallarının açıklanması
– Dinimizde savurganlığın zararlarını araştırınız.
– İslam’da verilen sözü tutma ve emaneti korumanı önemini araştırınız.
– Dinimizde affetmek ve bağışlamanın önemini araştırınız.
– Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah’a ve Rasulüne itaat
– Dindar Olma ve Güzel Ahlak İlişkisi
– Güvenilir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler
– Savurganlık ve Zararları
– İslâm ahlakında sabır, sorumluluk, şükür ve tevbe.
– İslâm ahlakında bağışlama, hoşgörü, emaneti gözetmenin önemi.
– İnsanlar arasıdaki ilişkilerde Kur’an’ın öğütlerini araştırınız.
– Ahlak nedir ? K. Kerimden güzel ahlakla ilgili 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
– K. Kerimde, “İnsanın özelliklerini” anlatan 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
– Müminlerin özelikleri nelerdir?Ayetlerden hareketle araştırınız.
– Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,
– İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri:
– a.İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri
– b.İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri
– Ailede Ahlâkî Görevler
– Toplumsal Görev ve Sorumluluklar,
– Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,
– Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
– Veda Hutbesi ve İnsan Haklarına Saygı
– Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti

– Kur’an-ı kerim’e göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.
– Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.
– Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler
– Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?
– İslam’a göre “melek, cin ve şeytan” hangi özelliklere sahiptir? Ayetlerin ışığında araştırarak yazınız.
– Meleklere İmanın davranışlarımız üzerindeki etkisi ve Meleklerin Görevlerini yazınız.
– Melekler,Meleklere İman ve özellikleri,görevleri çeşitleri,
– İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi,
– Kur’an’da Ruh Kavramı,
– Kur’an’da Cin ve Şeytan Kavramı,
– Kur’an’da Falcılık, Sihir ve Büyü,
– İki Büyük Düşman: Nefis ve Şeytan,
– İslâm’a göre falcılık ve sihir.
– Satanizm ve Satanizm’den korunma yolları.
– Ahiret hayatının insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırınız.
– Kur’an’a Göre Cennet ve Cehennemin Özellikleri
– Ahiret inancı taşımayan kimselerin kendilerine ve topluma verdiği zararlar.
– İslam inancına göre “Ahiret, Cennet ve Cehennem” nedir? Kur’an ve Hadisten araştırınız.
– Kıyamet ve Kıyamet Alametleri (küçük ve büyük İşaretleri) nelerdir?Araştırarak yazınız..
– Cennet ve cennetlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
– Cehennem ve cehennemlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
– Âhiret İnancı, Âhiretin Varlığının İspatı,
– Âhiret Hayatının Devreleri,
– Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemi
– ilede Anne-Baba ve Diğer Bireylere Karşı Görev ve Sorumluluklarımız
– Dinimize göre çocukların anne ve babalarına karşı görevleri.
– İslâm’da çocuk hakları.
– Hz. Peygamberde çocuk sevgisi.
– Aile nedir? İslam’ın Aileye verdiği önemi araştırarak yazınız.
– Kadınlara Ait Özel Haller nelerdir? Araştırarak yazınız. (Kızlara…)
– Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)
– Eşler Arasında Haklar ve Görevler.
– Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri,
– Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler,
– Kuran’a göre Müminlerin Özelikleri
– Kuran’a göre Münafıkların Özelikleri
– Kuran’a göre Kafirlerin Özelikleri
– Maun Suresi ve Anlamı
– Nas Suresi ve Anlamı
– Kunut Duaları ve Anlamları
– İslam’ın Temizliğe Verdiği Önemi anlatınız.(İlgili ayet ve hadislerden 10’ar tane yazınız)
– Allah (cc)’ın “99 Güzel İsim”nin yazarak açıklamasını yapınız..
– Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu,
– Peygamber Efendimizin Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı,
– Efendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın Durumu,
– Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
– İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet,
– Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti, Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
– Mekke’nin Fethi,
– Veda Haccı ve Veda Hutbesi,
– Peygamberimizin Rabbine Kavuşması, Peygamberlerin Genel Özellikleri,
– Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri
– Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem

8. SINIF Din Kültürü Proje Ödevleri

8. sınıf din kültürü proje ödevi neler olabilir? 8.sınıf proje ödevleri din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait konu başlıklarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 8.sınıf bütün derslerde proje ödevleri 1. ve 2. dönem din kültürü. 8. sınıf din kültürü proje ödevi yıl sonu. 8. Sınıf din kültürü proje konuları,8. sınıf Kur’an-ı Kerim proje ödevi, din kültürü tübitak projeleri. Proje değerlendirme ölçeği, yönlendirmeli projeler. 8. sınıf din kültürü proje ödevi kapakları. 8. sınıf din kültürü 1. dönem ve 2. dönem proje ödevi örnekleri ve gerekli tüm evrak, dosyaları buradan indirebilirsiniz.

– İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

– İslam’a Göre İnanç-Davranış İlişkisi
– İman ve İman Esasları
– Salih Amel ve Örnekleri
– İnanan İnsana Yakışan Davranışlar
– İman, İmanın Tanımı ve Kapsamı, İcmâlî ve Tafsîlî İman.
– İmanın Geçerli Olmasının Şartları,
– Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar,
– İnanan insanlarda bulunması gereken davranışların neler olduğunu araştırınız.
– İslam dininin inanç özgürlüğüne verdiği önemini araştırınız.
– İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
– İtikat ve inanca sokulan bidatler ( Hurafeler)
– Dinimizin Çalışmaya Verdiği Önem ve Peygamberlerin Meslekleri
– İslâm’ın çalışmaya verdiği önem.
– Salih amel nedir?İnanç davranış ilişkisi içinde insana etkisini araştırın.
– İnancın davranışlara etkisi var mıdır? Örneklerle açıklayarak yazınız.
– İslam’daki Hoşgörü ve İnanç Özgürlüğünü araştırarak yazınız.
– Hz. Muhammed’in sabrı ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
– Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
– Kuran-ı Kerim’e göre İnanan İnsanın Özellikleri,
– Hz. Muhammed(sav)’in “İnsani Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
– Hz. Muhammed’in “Peygamberlik Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
– Peygamberimiz(sav)’in Aile Hayatını örnekleyerek araştırınız.
– Peygamberimizin doğumu ve çocukluğunu anlatınız.
– Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
– Dinimizde iyilik ve yardımseverliğin önemi.
– Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
– Hz. Peygamberin İbadet Hayatı,
– Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi, Çocukluğu, Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı.
– Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
– Kur’an’da İnanç ve Davranış İlişkisi,
– Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,– Hz. Muhammed (a.s)’in ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
– Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerler nelerdir.
– Hz. Peygamber’in örnek ahlakını örneklerle açıklayınız.
– Hz. Peygamber zamanını nasıl değerlendirirdi?
– Peygamberlik Öncesi Dünyanın ve İnsanlığın Durumu, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
– İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet.
– Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti,
– Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
– Mekke’nin Fethi
– Peygamberimizin gençliği, evlenmesi, ticari hayatı ve Kabe hakemliği olaylarını anlatınız.
– Hz. Muhammed’in peygamber olmasını araştırarak yazınız.
– Hz.Muhammed(as)’in Savaşlarını sebepleri ve sonuçları ile yazınız.
– Hz.Muhammed (s.a.v.) nasıl bir ahlâka sahip idi? Araştırarak yazınız.
– Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman,
– Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet,
– Peygamberlerin Özellikleri,
– Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Örnek Hayatları
– Peygamberlik ve Vahiy,
– Peygamberliğin İspatı:Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı,
– Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
– Veda Haccı ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin Rabbine Kavuşması.
– Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem.
– Peygamber Efendimizin Akla ve Bilime Verdiği Önem.
– Peygamberimizin Çocuklarla Olan Anıları…
– Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem
– Düşünme ve Aklını Kullanma İle İlgili Ayetler (Kur’an İncelemesi)
– İslam’ın Bilimi Teşvik Etmesi ve İslam Bilim Tarihinden Örnekler
– Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi Olarak Laiklik
– Atatürk’ün İslam Dini İle İlgili Görüşleri ve Sözleri
– Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler
– İslâm’da aklın yeri ve önemi.
– İslâm’da akıl-vahiy ilişkisi.
– İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması: a.Tevekkül, b.Hayır ve Şer , c.Rızık, d.Ecel
– Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları
– Dinimize göre insanın diğer varlıklardan üstün yaratılmasının nedenlerini araştırınız.
– İslam Dinine göre kaza ve kader inancının günlük hayatta sağladığı faydalar nelerdir?
– Eyyüb (S.AV.) Peygamber Ve Sabırlı Olmak
– Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem.
– Kader inancını doğru anlamanın önemi.
– İnsan fiilleri ve kader ilişkisi.
– Kader inancının insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.
– Tevekkülün gerekliliği, yanlış tevekkül anlayışının ve tevekkülsüzlüğün zararları.
– Kaza ve kader inancının kişiye sağladığı faydalar nelerdir?
– İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri
– İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri,
– İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri,
– Kazâ ve Kader İle İlgili Âyet ve Hadisler,

– Dinimizin kültürümüz üzerindeki etkileri (dil,edebiyat. örf adet,musiki …)
– Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz
– Çevremizdeki Dini ve Tarihi Eserleri Tanıma
– Yöremiz Kültüründe (Örf ve Adetlerimizde) Yer Alan Dini Motifler
– Musikimizdeki Dini Motifler
– Müslüman Türk Bilginler (Biyografi Çalışması)
– Mimarimizdeki dini motifler doğrultusunda Konya ve Ilgın’ı değerlendirin.
– Mevlana Celaleddin-i Rûmi’nin hayatını araştırarak Mevlevilik hakkında bilgi veriniz.
– Yunus Emre kimdir? Hayatını araştırarak yazınız.
– Ahmet Yesevi kimdir? Hayatını araştırarak Yesevilik hakkında bilgi veriniz.
– Mezhep nedir? Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler
– Tasavvuf nedir? Türkiye’de mevcut Tarikatlar nelerdir?
– İmam-ı Azam Ebu Hanife (R.A.) Kimdir?
– Dinlerin özelliklede İSLAMIN evrensel öğütleri
– İslam’daki Din Anlayışı farklılıklarının sebeplerini araştırarak yazınız.
– İmam Ebu Hanife kimdir? Hayatını ve kurucusu olduğu Hanefilik Mezhebini araştırarak yazınız.
– Hz.Ali(r.a.)’nin Hayatını araştırarak yazınız.
– Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin(ra)’nin hayatlarını araştırarak yazınız
– Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz
– İslam’da temizlik ve ilamın temizliğe verdiği önem
– Kuranı Kerimde Hz.Muhamed (sav)
– Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Örnek Ahlakı
– Ayetel Kürsi ve Anlamı
– Kur’an-ı Kerim ‘in konularını araştırarak birer ayatle örneklendiriniz?
– Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem
– Hicretin İslam tarihindeki önemini anlatınız.
– Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)
– Kadınlara Ait Özel Haller Nelerdir? Araştırarak Yazınız.(Kızlar.)
– Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,
– Kuran’a göre Mü’minlerin özellikleri nelerdir?
– Kuran’a göre Münafıkların özellikleri nelerdir?
– Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermekle ilgili Hadis ve Ayet Meallerini Derleyiniz?
– İslam Dininin Hayvanlara iyi Davranmak ve Çevreyi Korumakla ilgili öğütlerini yazınız?
– İslam’da Kul Hakkı kavramını araştırınız?
– Öldürmemek kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
– Çalmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
– Yalancı Şahitlik Yapmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
– İyilik ve Yardımseverlik. kavramlarını dinlere göre değerlendiriniz?
– Temizlik kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
– Doğruluk kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
– Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir.
– Dinde niçin zorlama yoktur araştırınız?
– Kur’an’dan , İslam’ın din özgürlüğüne verdiği önemi ayet ve hadislerde araştırınız?
– Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ulaşmak istediği hedeflerin neler olduğunu araştırınız?
– İslam’da sabrın önemini araştırınız?
– İman nedir? Çeşitleri nelerdir? İnanç yönünden insanları değerlendiriniz?
– Niçin insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır?
– Evrenin yasalarını araştırarak değerlendiriniz?
– Evrendeki düzen ve dengeyle ilgili gözlemlerinizi yazınız?
– Çalışmanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?
– Bilgisiz taklit neden taassuba götürür?
– Kur’an’a göre insanın özelliklerini araştırınız?
– Kur’an’da insanın yaratılışı ile ilgili ayet meallerini derleyiniz?
– Dinsel bağnazlığın zararları nelerdir?
– Örf ve adetlerimizde dini motifleri tespit ediniz?
– Hz. Peygamberin İsra ve Miraç Mucizesini ve hediyelerini yazınız?
– Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayınız?
– Dinlerdeki inanç sistemlerini değerlendiriniz?
– Danışarak iş yapmak niçin önemlidir?
– Allah (c.c)’nün 99 ismini yazarak kısaca açıklayınız?
– Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatlarını açıklayarak yazınız?
– Namazın içinden ve dışından farzlarını açıklayarak yazınız?
– Abdest, Boy abdesti ve Teyemmümün yapılışlarını sünnete uygun yazarak bunlarla ilgili hadis meali derleyiniz?
– Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
– Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
– Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
– Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
– Hz. Muhammed (a.s)’in ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
– İslam dininin özellikleri
– Kur’an-ı kerimin göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.
– Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.
– Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler
– Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?
– Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.
– Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.
– Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları
– Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.
– Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi
– Mübarek geceler nelerdir ve nasıl değerlendirmeli?
– Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırmacıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.
– İslamiyetin Temel Özellikleri
– Hristiyanlık dininin özellikleri
– Yahudilik dininin özellikleri
– Budizm dininin özellikleri
– Hinduizm dininin özellikleri
– Şamanizm dininin özellikleri
– Noel ve Yılbaşı
– Kur’ân-ı Kerim’e göre Yahudiler.
– Kur’ân-ı Kerim’e göre Hıristiyanlar.
– Reenkarnasyon.
– Misyonerlik, Misyonerlerin Amaçları ve Misyonerlik Faaliyetlerinden Korunma Yolları
– İslam dininin özellikleri
– Reenkarnasyon ve Ruh Göçü

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir