Fen Bilimleri Dersi Proje Konu Listesi

Fen Bilimleri Dersi Proje Konu Listesi- Ortaokul Fen Bilimleri dersinde öğrencilere verilebilecek proje ödevi konuları neler olabilir? Öğrencinin problem çözme basamaklarını kullanarak hem kendi gelişimlerine katkı sunacak hem de yeni bilgiler öğrenecekleri proje ödevleri ile öğrenciler kendilerini daha hızlı ve bilinçli geliştirebilirler. Peki ortaokul fen bilimleri dersi için hangi proje ödevleri verilebilir.

Fen Bilimleri Dersi Proje Konuları 5.Sınıf

5.sınıf fen projeleri, fen ve teknoloji 5.sınıf proje ödevi, 5.sınıf proje başlıkları, Fen bilimleri proje yönergeli proje verilecek konular

 • Dünya, Güneş ve Ay’ın hareketleri ile ilgili model tasarlanması
 • Ay’ın evreleri ile ilgili model tasarlanması.
 • Canlıların Sınıflandırılması ile ilgili üç boyutlu şema tasarlanması.
 • Sürtünme kuvvetinin, yüzeyin cinsi ile ilişkisini açıklayan düzenek tasarlanması.
 • Sürtünmenin zararları ve yararlarını gösteren düzenek tasarlanması.
 • Maddenin hal değişim şeması üzerinde, ayrıntılı örneklerle açıklanması.
 • Su döngüsünün gösterildiği bir düzenek hazırlanması.

Fen Bilimleri Dersi Proje Konuları 6.Sınıf

6.sınıf fen projeleri, fen ve teknoloji 6.sınıf proje ödevi, 6.sınıf proje başlıkları, Fen bilimleri proje yönergeli proje verilecek konular

 • Güneş sistemi modeli tasarlanması
 • Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan 3 boyutlu model
 • oluşturma
 • Çeşitli malzemeler kullanarak iskelet modeli hazırlayınız.
 • Eklem çeşitlerini açıklayınız ve eklem çeşitlerini gösteren modeller hazırlayınız.
 • Destek ve hareket sistemi etkileyen hastalıkları ve bu hastalıkların tedavi şekillerini
 • araştırınız, araştırma sonuçlarını fen bilimleri gazetesi şeklinde hazırlayınız.
 • Vücudumuzdaki kasları açıklayınız ve kasları gösteren modeller hazırlayınız.
 • Dolaşım sistemini açıklayınız, küçük dolaşım ve büyük dolaşımı model üzerinde
 • gösteriniz.
 • Kan gruplarını, kan bağışının önemini ve kan bağışının yapılabilmesi için gerekli
 • bilgileri araştırınız, araştırma sonuçlarını fen bilimleri gazetesi şeklinde hazırlayınız.
 • Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarlayınız.
 • Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapınız.
 • Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştiriniz
 • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili fen bilimleri gazetesi hazırlanması.

6.sınıf konu ve kazanımları dikkate alarak aşağıdaki konu başlıklarında fen ve teknoloji proje ödevleri de verilebilir.

Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
• Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
• Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
• Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
• Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
• Isaac Newtonun hayatını araştırma.
• Madde, cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
• Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
• Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
• Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
• Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
• Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
• Organik tarımın araştırılması
• Madam Cruie, Dalton ve Becquerel`in yaşam öykülerinin araştırılması
• Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
• Hemofili hastalığının araştırılması
• Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
• İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
• Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
• Periskop`un araştırılması
• Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
• Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
• Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
• Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
• Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
• Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
• Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun  araştırılması
• Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
• Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

Fen Bilimleri Dersi Proje Konuları 7.Sınıf

7.sınıf fen projeleri, fen ve teknoloji 7.sınıf proje ödevi, 7.sınıf proje başlıkları, Fen bilimleri proje yönergeli proje verilecek konular

1.Uzay araştırmalarında kullanılan uzay mekiği modeli hazırlar ve uzay araçlarını poster
üzerinde tanıtır.
2.Basit bir teleskop modeli hazırlar ve teleskopların kullanım amaçlarını ve çeşitlerini
poster veya slayt ile tanıtır.
3.Bitki hücresi modeli tasarlayarak bitki hücresinde bulunan organelleri tanıtır ve
görevlerini açıklar.
4.Hayvan hücresi modeli tasarlayarak bitki hücresinde bulunan organelleri tanıtır ve
görevlerini açıklar.
5.Mitoz bölünmenin canlılar için önemini açıklayan bir poster hazırlar ve evrelerini
model üzerinde gösterir.
6.Mayoz bölünmenin canlılar için önemini açıklayan bir poster hazırlar ve evrelerini
model üzerinde gösterir.
7.Enerji ve enerji çeşitlerini araştırır ve sunar.
8.Çekim potansiyel enerjiyi hareket enerjisine dönüştüren bir araç tasarlar ve sunar.
9.Esneklik potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştüren bir araç tasarlar ve sunar.
10.Niels Bohr atom modeli hazırlar ve atomun tarihsel süreci ile ilgili poster hazırlar.
11.Saf maddeleri element, molekül ve bileşik olarak sınıflandırır ve model olarak
hazırlar.
12.Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin karışımından olduğunu gösteren model hazırlar.
13.Ayna çeşitlerini tanıtan bir poster hazırlar ve aynalarda görüntü oluşumu hakkında
bilgi verir.
14.Mercek çeşitlerini gösteren bir poster hazırlar ve kullanım alanlarına örnekler verir.
15.Çiçeğin kısımlarını gösteren bir model hazırlar ve kısımlarını ve görevlerini tanıtır.
16.Omurgalı hayvanları tanıtan bir dergi hazırlar ve omurgalı hayvanların özelliklerini
poster veya slayt üzerinden sunar.
17.Seri ve paralel bağlı elektrik devresi hazırlar ve sunar.

7.sınıf konu ve kazanımları dikkate alarak aşağıdaki konu başlıklarında fen ve teknoloji proje ödevleri de verilebilir.

Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
• Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
• Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
• Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
• Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
• Isaac Newtonun hayatını araştırma.
• Madde, cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
• Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
• Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
• Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
• Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
• Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
• Organik tarımın araştırılması
• Madam Cruie, Dalton ve Becquerel`in yaşam öykülerinin araştırılması
• Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
• Hemofili hastalığının araştırılması
• Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
• İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
• Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
• Periskop`un araştırılması
• Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
• Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
• Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
• Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
• Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
• Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
• Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun  araştırılması
• Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
• Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

• Sindirim sistemi organları ile ilgili poster yapımı
• Boşaltım sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerini araştırma
• İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterimi
• Duyu organları ile ilgili poster hazırlama
• Bağımlılık yaratan maddeler hakkında bilgi ve resim toplama
• İş ile ilgili deney düzeneği hazırlama
• Enerji türlerinin araştırılması
• Basit makinelerin yaşantımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon yazma
• Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili pano hazırlama
• Elektriklenme çeşitlerini araştırma
• Ampermetre, voltmetre ile ilgili bilgi toplama
• Basit bir elektrik devresi hazırlama
• Periyodik cetveli araştırma
• İlk yirmi element ve simgeleri ile ilgili poster hazırlama
• Atomun yapısını gösteren basit bir model yapımı
• İlk yirmi element atomlarının elektron dağılımını çizme
• Element ve bileşikler arasındaki farklar ile ilgili çizelge hazırlama
• Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler için örnek çizimler yapma
• Karışım çeşitlerine örnek numuneler hazırlama
• Elektrolitlerle ilgi deney düzeneği yapma
• Renklerin oluşumu ve görünmesi ile ilgili araştırma
• Işığın yansıması ve kırılması ile ilgili çizimler yapma
• Merceklerin kullanım alanları
• Tür, habitat, popülasyon, ekosistem hakkında bilgi toplama
• Nesli tükenen canlılar ile ilgili araştırma
• Kuyruklu yıldızlar
• Güneş sistemi ile ilgili araştırma
• Teleskoplarla ilgili araştırma
• Uzay ile ilgili yayınlanmış posterleri toplama

Fen Bilimleri Dersi Proje Konuları 8.Sınıf

1.Mevsimlerin oluşumunu gösteren bir model hazırlar ve sunar.
2.DNA modeli hazırlama ve DNA’nın yapısını model üzerinde sunar.
3.Kalıtımla ilgili temel kavramları anlatan bir slayt hazırlar ve çaprazlama çeşitlerini
poster üzerinde sunar.
4.Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları anlatan sunum hazırlar.
5.Katı basıncına etki eden değişkenleri hazırladığı deneyle sunar.
6.Sıvı basıncına etki eden değişkenleri hazırladığı deneyle sunar.
7.Pascal prensibiyle çalışan bir maket hazırlar ve poster üzerinde sunar.
8.Fen laboratuvarında kullanılabilecek bir periyodik tablo hazırlar.
9.Günlük hayatta kullanılan asit ve bazları kullanacağı belirteçle ayırt eden deney
düzeneği hazırlar ve sunar.
10.Günlük yaşamda hal değişimine örnekler verir ve hal değişiminin ısı alış verişine
bağlı olduğunu poster yardımı ile sunar.
11.Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir basit
makine tasarlar.
12.Bir besin zinciri, besin piramidi ve besin ağı posterleri hazırlayarak aralarındaki
enerji ilişkisini anlatır.
13.Kaynakları tasarruflu kullanmaya yönelik bir ürün tasarlar.

• Mitoz Hücre bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
• Kalıtım hakkında araştırma yapma.
• Mendel`in çalışmalarını araştırma.
• İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma.
• Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.
• Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.
• Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
• DNA`nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.
• DNA`nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.
• Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.
•  Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.
• Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.
• Evrim kavramını örneklerle açıklama.
• Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.
• Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.
• Basınç ve çeşitlerini araştırma.
• Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.
• Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.
• Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.
• Kimyasal bağları örneklerle araştırma
• Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.
• Asit yağmurlarını araştırma.
• Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.
• Ses ve ses dalgalarını araştırma.
• Isı ve sıcaklık arasındaki farkları örneklerle açıklama.
• Besin zincirini bir besin zinciri hazırlayarak açıklama.
• Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını araştırma.
• Bir elektro mıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden yararlanarak bulma.
• Elektrik akımının manyetik etkisinin günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırma.
• Evrenin oluştuğu Büyük Patlama`yı araştırma.
• Hava olaylarını örneklerle açıklama.

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir