5.SINIF GEOMETRİK ŞEKİLLER (3.TEMA)

Bu temada öğrencilerin temel geometrik çizimleri yapmaları, açıları ölçme ve çokgenin özelliklerini incelemede matematiksel araç ve teknolojiden yararlanmaları, düzlemde kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktaları ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapmaları amaçlanmaktadır

Öğrenme Çıktı Sayısı: 7
Hedef süre (Ders Saati): 34
5.Sınıf Ders İçi Yüzde: %19

GEOMETRİK ŞEKİLLER

  • MAT.5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme
  • MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme
  • MAT.5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme
  • MAT.5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme
  • MAT.5.3.5. Çokgenleri düzlemde doğruların kesişimi olarak yorumlayabilme
  • MAT.5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme
  • MAT.5.3.7. Düzlemde kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktaları ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilme

MAT.5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme
a) Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikme çiziminde gerekli olan araç ve teknolojileri tanır.
b) Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikmeyi oluşturmak için gerekli olan araç ve teknolojileri belirler.
c) Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikmeyi oluşturmak için araç ve teknolojileri kullanır.
MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme
a) Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini gözden geçirir.
b) Temel geometrik çizimlerin özelliklerine yönelik çıkarım yapar.
c) Temel geometrik çizimlere dayalı ulaştığı çıkarımların geometrik şekillerin inşasındaki rolünü değerlendirir.
MAT.5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme
a) Açı ölçmek için gerekli araç ve teknolojiyi tanır.
b) Açı ölçmek için uygun araç ve teknolojiyi belirler.
c) Açı ölçmek için uygun araç ve teknolojiyi kullanır.
MAT.5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme
a) Düzlemde iki veya üç doğrunun oluşturduğu açılara dair varsayımda bulunur.
b) Düzlemde iki veya üç doğrunun oluşturduğu açıları belirleyerek listeler.
c) Düzlemde iki veya üç doğru ile oluşturduğu açıları varsayımlarıyla karşılaştırır.
ç)  Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı oluşabilecek açılara dair önerme sunar.
d) Sunduğu önermelerin, geometrik şekillerdeki açıların incelenmesine yönelik katkısına dair gerekçe sunar.
MAT.5.3.5. Çokgenleri düzlemde doğruların kesişimi olarak yorumlayabilme
a) Düzlemde en az üç doğrunun ikişerli kesişimleri sonucunda oluşan durumları inceler.
b) Düzlemde en az üç doğrunun ikişerli kesişimleri ile çeşitli çokgenler oluşturur.
c) Çokgenlerin düzlemde en az üç doğrunun ikişerli kesişimiyle meydana geldiğini ifade eder.
MAT.5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme
a) Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri gözden geçirir.
b) Çokgenlerin kenar sayıları, kenar uzunlukları ve açıları üzerinden isimlendirilmesine dair çıkarım yapar.
c) Çokgenlerin isimlerinin kenar sayısı ve açı özellikleriyle ilgili sağladığı bilgilere ilişkin değerlendirmede bulunur.
MAT.5.3.7. Düzlemde kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktaları ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilme
a) Kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktaları ile inşa edilebilecek üçgenlere yönelik varsayımlarda bulunur.
b) Örnek çizimler üzerinden, kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktaları ile inşa edilebilen üçgenleri belirler.
c) Belirlediği üçgenlerin özelliklerini varsayımları ile karşılaştırır.
ç)  Varsayımlarını, inşa ettiği üçgenler ile karşılaştırarak doğrulayabileceği önermeler şeklinde ifade eder.
d) Sunduğu önermelerin katkısını karşılaşabileceği problemler açısından değerlendirir.
e) Çemberin özelliklerini kullanarak önermelerini doğrulamaya yönelik matematiksel gerekçeler sunar.
f) Benzer inşa süreçlerinde çemberin özelliklerinden nasıl yararlanabileceğini değerlendirir.