Veli Toplantısı Görüşme Tutanağı

Veli toplantısı sonrası veli toplantısında görüşülen konular tutanak haline getirilerek saklanır. İzin dilekçesindeki gündem maddeleri sonrası kullanabileceğiniz görüşme tutanağını aşağıdan indirebilirsiniz.

İzin dilekçesi KonusuGörüşme Tutanağı

1.Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek gündem açılmıştır

 1. Gündem maddeleri okunarak, toplantıya katılanların ekleyecekleri maddeler olup olmadığı
  sorulmuş, gündemin yeterli olduğuna kanaatine varılarak gündeme madde eklemeye gerek
  görülmemiştir.
 2. Öğrenci-öğretmen ve veli arasındaki üçgenin eğitim-öğretim dönemi boyunca sağlam
  olarak kalmasının önemi üzerinde duruldu. Öğrenci ile ilgili herhangi bir konuda sınıf rehber
  öğretmeni ile yüz yüze veya telefonla görüşülebileceğini sınıf rehber öğretmeni
  1fen1mat.com ifade etti. Veli – öğrenci – öğretmen iletişiminin herhangi biri
  üzerinde ortaya çıkabilecek bir engelin eğitim ortamında hedeflere ulaşma noktasında engel
  olabileceği ifade edildi. Bunun için velilerin okula ara ara gelip bilgi alışverişinde bulunması
  gerekmektedir. Bu, hem öğrencinin takip edildiği hem de ilgi gösterildiği anlamına
  geleceğinden başarıya olumlu katkısı olacaktır. Öğrencilerin konuyu daha iyi akılda tutması
  ve öğrenmesi için ev çalışmalarının veli denetiminde olması gerektiği ifade edildi. Çözdükleri
  soruların yanlış olanlarını veya anlamadıkları soruları mutlaka branş öğretmenlerine
  göstermeleri gerektiği konusunda veliler uyarıldı. Öğrencilerin genelde diğer arkadaşları veya
  öğretmenlerinden çekinmemesi gerektiği konusunda bilgi verilmiştir.
 3. Öğrencilerin okul kıyafetlerinin tertibi, temizliği ve gerektiğinde mendil kullanma
  alışkanlıklarının, becerilerinin davranışa dönüştürülmesi ve hayat boyu devam etmesi
  gerekliliği hatırlatıldı. Özellikle teneffüs ve öğle aralarında fast food tarzı yiyeceklerden
  çocukları uzak tutmanın gerekli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca beslenmelere salam, sucuk gibi
  kokan gıdaların konulmamasını sınıf rehber öğretmeni velilerden rica etti.
 4. Öğrencilerin hem okul dışı vakitte dersle ilgilenmesi ve derslere hazırlanması hem de
  öğrenmenin daha kalıcı olması için okul içerisinde ve okul dışarısında öğrencilere görevler
  verildiği, verilen etkinlik, yazma veya soru çözümü görevlerinin öğrenciler tarafından
  aksatılmadan yapılması gerekliliği ifade edildi. Bununla birlikte sınav zamanları, sınavlardaki
  yoğunluk, projeler üzerine öğretmenler görüş bildirerek velilerden beklentiler aktarıldı.
 5. Okulun giriş çıkış saatleri, okul bahçesinin kullanımı ve bekleyen velilerin okul dışarısında
  beklemesi gerektiği hatırlatıldı. Gerek sağlık gerekse de güvenlik açısından öğretmenlerle
  görüşme veya toplantılar haricinde velilerin okul bahçesi dışarısında öğrencileri beklemesi
  gerektiği ifade edildi.
 6. Okul giriş çıkış saatlerine göre öğrencilerin hazır gelmesinin öğretmenlerin beklentisi
  olduğu velilere ifade edildi. Okul içi, sınıf içi kuralların öğrencilerle paylaşıldığı evde de bazı
  kuralların oluşturulması gerektiği ve bu kurallar noktasında öğrencilerin dikkat etmeleri
  gerektiği ifade edildi. Öğrencilerin okula gelişlerindeki disiplinsiz hareketleri görülmediği
  hatırlatılarak, sadece geç kalma olaylarının ortadan kaldırılması için annelerin daha duyarlı
  olmaları rica edildi. Bunun dışında ders başlangıç zamanlarında ( öğretmen zili sonrası )
  öğrencilerin koridorlarda, sınıf önlerinde dolaştığı, bu davranışların ortadan kalkması ve
  planlı hale gelmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.
 7. Kitap okumanın derslere etkisinden Türkçe öğretmeni 1fen1mat.com bahsetti ve
  kitap okuma alışkanlığı kazanılması için ders haricinde de her gün belirlenen saatlerde tüm
  öğrencilerin katılımı ile 20 dakikalık kitap okuma saati uygulamasının yapıldığını söyledi.
 1. Sınıf rehber öğretmeni 1fen1mat.com gerek matematik dersinde gerekse de diğer
  derslerde öğrencilerin okul dışı zamanlarda ders kitabı uygulama bölümleri, çalışma ve
  kazanım kitaplarının öğrenciler tarafından çözülmesi veliler tarafından bu sürecin takip
  edilmesi gerekliliği ifade edildi. Dersleri ders içinde dinlemeleri halinde öğrenmenin büyük
  oranda halledileceği velilere belirtildi. Ancak asıl önemli olanın, bu bilgileri tekrarlama ve
  derse hazırlıklı gelme olduğu bilgisi sunuldu. Bu konuda öğrencileri evde takip aşamasında
  daha duyarlı olunması gerektiği konusunda veliler uyarıldı.
 2. Toplantıya katılan öğretmenler derslerde beklentilerini, dersin daha iyi anlaşılması için
  ders sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri velilerle paylaştı.
 3. Velilerin görüş ve önerileri alındı. Sorulara cevap verilerek karşılıklı görüşler dile
  getirildi.
  14.Kapanış. İyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.
  İş bu tutanak yapılan toplantıyı belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.(07.10.2022)

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Veli Toplantısı Görüşme Tutanağı” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir