Günlük Plan Nasıl Hazırlanır? Ders Planında Dikkat Edilecekler

Bir ders öğretmeninin günlük plan hazırlayıp hazırlamayacağı yönünde yönetmelikte net bir ifade vardır. Ayrıca bu ders planı denetlemeye de açıktır. Yani ders planı hazırlamak gerekiyorsa hazırlamama gibi bir durum sizi zor durumda bırakabilir. Aşağıda günlük ders planı için yönetmelik ifadelerine yer verilmiştir:

Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır. Öğretmen tarafından hazırlanan ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.

Yukarıda da yazdığı gibi dersinize ait öğretmen kılavuz kitap yoksa bu durumda her dersten önce hazırlamanız gereken günlük planı hazır bulundurmanız gerekmektedir. Günlük ders planını hazırlarken bazı hususlara da dikkat etmek gerekli. Bu hususlar da açık bir şekilde aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

Ders plânının hazırlanması Madde 13 – Ders plânı hazırlanırken;
a) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi,
b) İşlenecek konu örüntüsü,
c) Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları,
d) Konunun işleneceği tarih ve olası süre,
e) Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacak kaynakları,
f) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi,
g) Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma,
h) İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci,
i) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı saptanır.

Eğer elinizde öğretmen kılavuz kitap bulunmuyorsa sizler de derslerinizde yukarıdaki hususlara dikkat ederek günlük plan hazırlamalısınız. Yıllık planlarda olduğu gibi günlük planlarda da dijital ortamda bulundurma durumu bazı okul idarelerince kabul edilmektedir. Kurul toplantısında bu konuyla alakalı dijital ortamda bulundurmayı gündem yapabilirsiniz.

Günlük plan hazırlayan öğretmenlerimiz sitemizde bu dokümanlara yer verecek. Bazı derslerde günlük plan paylaşımlarımız olacak. Takip etmek isteyen öğretmenlerimizi sitemize bekleriz. Konuyla alakalı resmi bir yazı:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İlköğretim Genel Müdürlüğü Sayı : B.0.O8.İGM.O.O8.O1.01-320/19413 26/11/2007 Konu : Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planları …………….VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) 30/08/2003 tarihli ve 226 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge,

b) 29/05/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.

İlgi (a) Yönerge’de Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları ile ilgili öğretmenlerin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olmak maksadı ile gerek http://ttkb.meb.aov.tr ve http://iogm,meb.gov.tr İnternet adreslerimizde gerekse öğretmen kılavuz kitaplarında Ünitelendirilmiş yıllık plan örnekleri verilmiştir. Ders öğretmenleri, örnek olarak verilen bu Ünitelendirilmiş yıllık planları bulunduğu çevre şartlarını da göz önünde tutarak güncellemeli, İlgi (a) Yönerge doğrultusunda geliştirmeli, okul yönetimine vermeli ve kullanmalıdır.

Ayrıca İlgi (a) Yönerge’nin 14. maddesinin (b) fıkrasında “Her öğretmen istenildiğinde Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Ders öğretmenleri hazırladıkları Ünitelendirilmiş yıllık planları okul yönetimine onaylatmalı ve istenildiğinde bu planları ilgililere göstermelidir. Öğretmenler, kâğıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını okul yönetimine yazılı ve elektronik ortamda (CD, disket veya DVD) olmak üzere 2 (iki) nüsha hâlinde verip onaylatabilir. Onaylanan kâğıt nüsha, okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim-öğretim sürecinde kullanılmak amacıyla ders öğretmeninde; elektronik nüsha ise okul yönetimine teslim edilebilir. İlgi (a) Yönerge’de ders planlarının tanımı ile ilgili olarak, “Ders planı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların planlamasıdır. Ders planında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders planının uygulanmasından ders öğretmem sorumludur,” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca “Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders planı yerine kullanılır.” ve “Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders planı hazırlanır ve uygulanır.” hükümleri ile hangi dersler için ders planı yapılması gerektiği açıklanmıştır. Buna bağlı olarak, öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde öğretmenin ders planı yapmasına gerek olmadığı belirtilmiştir,

İlgi (b) Yönetmelikle “öğretmen kılavuz kitabı, ilgili öğretim programlarında yer alan hedef ve açıklamalar doğrultusunda ders kitabının daha etkili kullanımını sağlayacak çeşitli örnek, alıştırma; işlenen ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan, öğretmenlerin yararlanması için hazırlanan basılı eser” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımla. Öğretmen kılavuz kitabı, öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ve öğrenci çalışma kitabının işlenişini Ünitelendirilmiş yıllık plan çerçevesinde sağlayan kitap anlaşılmalıdır. Öğretim programlarının açıklanması amacıyla hazırlanan “Öğretim Programı ve Kılavuzu” adlı kitaplar anlaşılmamalıdır.

Öğretmenler, kâğıt israfından kaçınmak amacıyla, ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabilirler. Öğretmen kılavuz kitabı olmayan derslerde öğretmenler hazırladıkları ders planlarını istendiği zaman okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadırlar. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları ile ilgili tereddüt edilen konulara ilişkin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda tüm ilköğretim kurumlarının ve ilköğretim müfettişlerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Aziz ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür V.

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Günlük Plan Nasıl Hazırlanır? Ders Planında Dikkat Edilecekler” için 4 yorum

    1. Bazı müfettiş gelen okullarda öğretmenlerden DYK da da günlük plan olmalı tarzında isteklerin olduğu bilgisi gelmiştir. Ama DYK da günlük plan hazırlayan şimdiye kadar duymadım. İdare isterse dyk ya hazırlıklı gidildiğini göstermesi açısından sitemizdeki ders günlük planlarını kullanabilirsiniz. Ya da EBA üzerinden anlatacağınız kazanıma ait özet pdf dosyasını çıktı alabilirsiniz.

    1. Aday öğretmenlerin doldurması gereken formlar bulunmaktadır. Form 1 danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından aday öğretmenin haftalık çalışmasını gösterir ki burada haftalık en az 4 saat dersin planına yönelik bölüm bulunmaktadır. Yani aday öğretmenlerin günlük plan hazırlaması gerekmektedir.

      Aday öğretmen dosyasının ilk bölümünü genel evraklardan oluşturabilirsiniz. Yani zümre, şök tutanakları ile birlikte yıllık planları içeren ve dönemde 1 defa yapılan iş-işlemlerden. Burada yer alan günlük plana uyumlu olacak şekilde kazanımları içeren günlük planı hazırlamalısınız.

      Matematik dersinde yıllık planı sitemizden indirirseniz hazırlamış olduğumuz günlük planlar sitemizdeki yıllık planlarla uyumludur. Sadece tarih, öğretmen bilgileri, sınıf-şube bilgilerini düzenleyerek çıktı almanız sgerekli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir