Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısında Görüşülecek Konular

Bir okulda aynı derse giren öğretmenlerin derste bütünlüğü sağlama, bilgi ve deneyimlerini paylaşma, bazı hususlarda ortak bir anlayış benimseme ve eğitim öğretim yılının daha aktif ve başarılı geçirilmesi amacıyla yaptıkları Züöre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden işgününde  yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen tarih MEB tarafından belirlenen tarihtir. Zümre öğretmenler kurulu toplantısı bir örneği alınan kararlarla birlikte okul idaresine teslim edilir.

Peki öğretmenler kurulu hangi tarihlerde yapılmaktadır.

  • Eylül ayının ilk işgününde   
  • İkinci dönemin ilk işgününde
  • Ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk iş gününde

Yukarıda öğretmenler kurulu tarihlerinin ertesi iş günü de zümre toplantıları yapılmalıdır. Bu tarihlerde okulda aynı branşta bulunan öğretmenler bir araya gelerek bazı gündem maddeleri çerçevesinde görüşmeler yaparak bu görüşmeleri karara bağlamalıdır. MEB tarafından bu toplantılarda görüşülmesi istenen bazı konular bulunmaktadır. Son değişiklikle birlikte zümre toplantılarında görüşülmesi istenen konular:

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
b) Eğitim ve öğretimin planlanması,
c) Zümre ve alanlar arası işbirliği,
ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,
d) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
f) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların uygulanmasına yönelik planlamalar,
g) İş sağlığı ve güvenliği,
(Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

Mehmet Ali

1fen1mat.com olarak branşımız gereği başta ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için gerekli dosya dokümanlarla birlikte yetişebildiğimiz kadarıyla diğer branş derslere ait dosyalarla da sizlere hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Lazım olan dosya doküman için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Tüm paylaşımlarımız ücretsizdir. Mehmet Ali UZ - Matematik Öğretmeni Abdullah YEŞİLYURT-Matematik Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir